پروفیل

فوریه 6, 2022
پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم پروفیل آلومینیوم کاربرد گسترده ای دارد. از کاربرد های مهم پروفیل آلومینیوم در ساخت درب و پنجره می باشد. بدلی ویژگی های خاص فلز […]