رنگ الکترواستاتیک

رنگ الکترواستاتیک

در این قسمت ابتدا پروفیل ها در وان های مخصوص شستشو می شوند و سپس در قالب هایی آویزان و آماده ورود به کابین رنگ مجهز به روبات رنگپاش می باشد که به صورت یکنواخت تمام سطح شاخه را با بهترین کیفیت رنگ می نماید و سپس شاخه ها وارد کوره پخت می گردند .