اکسترود آلومینیوم

فوریه 6, 2022
ساخت قالب اکسترود آلومینیوم

ساخت قالب اکسترود آلومینیوم

ساخت قالب اکسترود آلومینیوم اکسترود آلومینیوم از کاربرد گسترده ای برخوردار است. چرا که این عمل باعث شکل دادن پروفیل آلومینیوم شده و به آن شکل […]
فوریه 6, 2022
اکسترود آلومینیوم

اکسترود آلومینیوم

اکسترود آلومینیوم اکسترود آلومینیوم جزو ماشین آلاتی به شمار می رود که برای تغییر شکل مقطع پروفیل آلومینوم بکار می رود. بیلت آلومینیوم از درون قالب […]