اکسترود پروفیل

اکسترود پروفیل آلومینیوم

فوریه 6, 2022
اکسترود آلومینیوم

اکسترود آلومینیوم

اکسترود آلومینیوم اکسترود آلومینیوم جزو ماشین آلاتی به شمار می رود که برای تغییر شکل مقطع پروفیل آلومینوم بکار می رود. بیلت آلومینیوم از درون قالب […]