عمومی ساختمانی

عمومی ساختمانی

فوریه 6, 2022

حفاظ بالکن آلومینیومی

حفاظ بالکن آلومینیومی حفاظ بالکن آلومینیومی که معمدلا برای ساختمان ها بکار برده می شود این روزها دارای اهمیت زیادی خشی جدا از ساختمان است و […]
فوریه 6, 2022
پروفیل نمای آلومینیوم لوور لامل

پروفیل نمای آلومینیوم لوور لامل

پروفیل نمای آلومینیوم لوور لامل لوور آلومینیوم برای نمای ساختمان بکار می رود. یکی از کاربرد های لوور آلومینیومی برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید […]