معرفی آلومينيوم

آلیاژهای آلومنیوم
معرفی آلومينيوم :
است. زماني به دليل استخراج F.C.C 98 عنصري فلزي با شبکه کريستالي / آلومينيوم با عدد اتمي 13 و جرم اتمي 26
مشکل آن از سنگ معدن به عنوان ارزشمند ترين فلز حتي بالاتر از طلا محسوب مي شده است.
امروزه آلومينيوم به علت خواص خارق العاده اش به عنوان پر مصرف ترين فلز پس از فولاد محسوب مي شود. کابر
دهاي اين فلز روز به روز در حال افزايش است به طوري که مصرف سرانه هر کشور در زمينه آلومينيوم نشانه
پيشرفته بودن يک کشور است.
وزن مخصوص پائين (سبکي) ، دماي ذوب پائين ، مقاومت به خوردگي عالي ، هدايت حرارتي و الکتريکي خوب ، غير
مغناطيسي و غير سمي بودن ، شکل پذيري ، قابليت ريخته گري بالا ، استحکام مناسب داشتن ، شکل ظاهر و رنگ
مناسب و پوششش پذيري عالي باعث کاربردهاي گسترده در صنايع خودرو سازي ، ساختماني ، دريايي ، پتروشيمي ،
غذايي ، الکتريکي ، نظامي ، هوا فضا ، کامپيوتر و … شده است.
انواع آلياژهاي آن :
(wrought Alloys) و کارپذير يا نوردي (Casting Alloys) آلياژهاي آلومينيوم به دو گروه بزرگ آلياژهاي ريختگي
تقسيم مي شوند ، که آلياژ هاي نوردي بيش از % 80 حجم کل آلياژهاي مصرفي آلومينيوم را در بر مي گيرند. به همين
علت ما به توضيح آلياژهاي نوردي مي پردازيم.
آلياژهاي کار پذير يا نوردي :
8 بر اساس xxx 1 تا xxx، 2xxx به هشت گروه (A.A )Aluminium Associatian آلياژهاي نوردي بر اساس استاندارد
نوع فلزات تشکيل دهنده تقسيم مي شوند ؛
1 مانند 1060 يا 1350 که آلومينيوم بيش از % 99 آلياژ را تشکيل مي دهد که عموماً در توليد فويل xxx سري
آلومينيومي و صنايع الکتريکي استفاده مي شوند.
، 2014 ، است. از معروفترين آلياژهاي اين گروه مي توان به آلياژهاي 2017 Al – Cu – Mg 2 که آلياژ xxx سري
2024 اشاره کرد.
عناصر تشکيل دهنده 2024 ( Mn % 0.6 , Mg % 1.5 , Cu % 3.8- و 4.9 Al (مابقي
که به دليل استحکام بالا کاربردهاي هوافضايي و نظامي پيدا کرده است.
نيز دارند. اکثراً به دليل شکل پذيري Mg % داشته و حدود 1 Mn % است که عموماً 1.2 Al – Mn 3 که آلياژ xxx سري
و استحکام متوسط ، کاربرد هاي سازه اي (سايه بانها ، شيرواني ، … ) و لوله اي (لوله هاي انتقال گاز) پيدا کرده اند.
همچنين در ساخت بدنه قوطي ها و لوازم پخت و پز استفاده مي شوند.از معروفترين آلياژهاي اين گروه که گروه پر
مصرفي است مي توان به 3003 و 3004 نام برد.
3004(1.2%Mn , 0.8-1.3%Mg , 0.7% Fe)
6 را تشکيل خواهند داد. xxx اضافه شوند معمولاَ گروه Al-Si است و اگر عناصر ديگري به Al-Si 4 که آلياژ xxx سري
( Si , ≥ 1% Fe , 1% Mg %13.5-11 ) معروفترين آلياژ آن 4032 است. 4032
عمده کاربرد هاي اين آلياژ در سيم جوش آلومينيومي و توليد قطعات پيچيده مي باشد.
5154 مي باشند , 5052 , آليازهاي معروف اين گروه 5056