تولید پروفیل

این مجموعه با بهره گیری از پرس ها اکستروژن با ظرفیت های 8 اینچ و 5 اینچ دارای پولر و میز اتومات مجهز به نمد نسوز می تواند شاخه های آلومینیومی را با بهترین کیفیت ئتولید و روانه بازار گرداند.
در این قسمت از مواد اولیه با کیفیت های متنوع و آلیاژهای مختلف مورد استفاده در صنایع مختلف مورداستفاده می گردد
کوره باز پخت 8 متری جهت سختکاری شاخه هااقابلیت رساندن سختی تا 75 درجه برینل مورد استفاده قرار می گیرد.