آبکاری آنودایز

آبکاری آنودایز

در این قسمت ابتدا شاخه ها در قلاب های مخصوص آویزان می شوند و در وان های مخصوص آنودایز می شوند.
این مجموعه توانایی آنودایز شاخه تا طول 6 متر در رنگ های سیلور -برنز- مشکی و طلایی را دارد.
همچنین توانایی آنودایز قطعات از 1 سانت الی 4 متر در رنگ های سیلور -برنز- مشکی و طلایی براق طرح را دارد

.